Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Přednáška Miloše Sládka  
úterý, 7. únor 2017, 17:00
     

Miloš Sládek: MĚJ SE DOBŘE, MÁ NEJMILEJŠÍ KAZATEDLNICE/ a děkuji tobě / že jsi mě s mými těžkými hříchy tolikrát snášela a zdržovala / aneb Na okraj bohemikálních nedělních kázání první poloviny 18. století.

Je až s podivem, jak malou pozornost dosud věnovali literární historici (a to nejen v Čechách) tradičnímu perikopnímu systému; přitom evangelijní čtení na jednotlivé neděle a svátky přímo či nepřímo ovlivňovala tematiku většiny kázání. Právě na vazbách mezi danou perikopou a obsahem nedělních promluv je založen tematický katalog bohemikálních pobělohorských kázání, který v současné době připravuje k vydání Památník národního písemnictví. Přednáška chce alespoň stručně seznámit s touto příručkou a zároveň upozornit na některá specifika nedělního kazatelství 17. a prvních tří čtvrtin 18. století.

Akce se konala v úterý 7. února 2017 v 17:00 v zasedací místnosti ÚČL AV ČR, v. v. i. (Na Florenci 3, Praha 1).

 

POZVÁNKA