Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Novoroční přednáška Václava Parise  
úterý, 10. leden 2017, 15:00 - 17:00
     

V úterý 10. ledna v přednáškovém sále ÚČL AV ČR pronesl Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna Livia Plurabella česká“.

Anotace:

Co nám dnes říká česká „Anna Livia Plurabella“? Má nějaký smysl vracet se do bludiště tohoto svízelného textu? Italský sémiotik Umberto Eco několikrát psal o pozdějším překladu odpovídající části *Díla v zrodu* do italštiny. Pro Eca je italský překlad klíčem k porozumění Joyceovu estetickému a filosofickému programu, jeho univerzalizmu, a tedy k pochopení encyklopedického projektu pozdního modernismu. Český překlad nabízí podobný náhled, ale přitom, jak tvrdím, je vzhledem ke své geografické pozici a ideologickým rozdílům mezi překladateli oříškem pro všechny teorie Joyceovského encyklopedismu.

Biogram:

Doc. Václav Paris (1985) působí na katedře anglistiky na Městské univerzitě v New Yorku. Zabývá se především literárním modernismem, zvláště pak jeho podobou v dílech J. Joyce, J. Haška, G. Steinové, W. Benjamina a dalších. Na toto téma publikoval několik studií, např. „Picturing the *Wake*: Arcimboldo, Joyce and his ‚Monster‘“ (*James Joyce Quarterly*) a „Beginning Again with Modernist Epic“ (*Modernism/modernity*). Přispěl do kolektivních monografií *Fikce Jaroslava Haška* (2016) a *Parallaxing Joyce* (2016). K vydání připravuje svou knihu *Modernist Epic: The Evolutions of National Narrative, 1910-1930*.

POZVÁNKA