Previous Next
Akt (ne)víry VERONIKA KOŠNAROVÁ Miroslav Olšovský (1970) v literatuře rozhodně není žádným nováčkem. V minulosti vydal básnické sbírky...
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Alena Černá: Počátky lékařské češtiny ve 14. století  
úterý, 13. prosinec 2016, 17:00
     

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku PhDr. Aleny M. Černé, Ph.D., z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, která v rámci tzv. Staročeského dýchánku promluví na téma "Středověké lékařství a počátky lékařské češtiny".

Anotace: Součástí staročeského písemnictví je velké množství textů s lékařskou tematikou. Jedná se výhradně o rukopisy, neboť lékařské inkunábule dochovány nemáme a nejstarší lékařské tisky pocházejí až z počátku šestnáctého století. Vesměs jsou věnovány léčení lidí, avšak zaznamenány jsou i texty o léčení zvířat (koní). Přednáška o středověkém lékařství a o středověké lékařské češtině bude založena na lingvistickém výzkumu česky psaných lékařských rukopisů z patnáctého až počátku šestnáctého století. Pozornost bude věnována zvláště těmto okruhům: materiálová báze k výzkumu; jazyk textů; mezioborový a kompilační charakter textů; lékařství člověka a zvířete; problematika anonymního či nezjistitelného autora; repertoár nemocí a dalších léčených nedostatků; typologie léčby; charakteristika (zvl. specifické rysy) nejstarší lékařské češtiny.

Akce se bude konat v úterý 13. prosince 2016 v 17:00 v zasedací místnosti ÚČL AV ČR, v. v. i. (Na Florenci 3, Praha 1).

Těšíme se na Vaši účast!

POZVÁNKA