Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Přednáška Karla Pioreckého Mezi rozpínavostí a marginalitou. Česká literární kultura 2001–2010  
úterý, 10. prosinec 2013, 17:00
     

10. prosince od 17:00 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR proslovil Karel Piorecký přednášku "Mezi rozpínavostí a marginalitou. Česká literární kultura 2001–2010".

Anotace:

Česká literatura prvního desetiletí nového milénia není ohraničena revoluční událostí, tak jako literatura předchozí dekády. Můžeme však v jejím rámci sledovat několik vývojových procesů, které ji výrazně poznamenaly a restrukturovaly. V prvé řadě jde o velmi strmý nárůst počtu literární textů ve veřejném oběhu. Toto rozpínání české literatury do šíře bylo způsobeno jednak situací na knižním trhu, jenž z ekonomických důvodů zaznamenával rok od roku kvantitativní růst, jednak mediální změnou, která přišla s rozšířením internetu jakožto snadného a velmi dostupného způsobu distribuce textů. Česká literatura se v nultých letech nového tisíciletí ovšem nejen rozpínala do šíře, ale také – oproti předchozí dekádě – se více otevírala světu a se světovým literárním děním se také začala poměřovat. Tato srovnání však přinášela spíše neuspokojivé výsledky. Ty vedly až k úvahám o krizi české literatury způsobené kvalitativní nedostatečností české literární produkce a především neschopností českých autorů navázat intenzivnější kontakt se čtenáři. Hledaly se cesty jak překonat společenskou mariginalitu literatury – většinou však neúspěšně. Jako nadějná byla prezentována snaha o obrat k aktuálním společenským tématům a sociální a politické kritičnosti v próze i poezii. Všeobecný konsensus však nebyl dosažen. Přesto lze nultá léta nového milénia charakterizovat také jako etapu překonávání programní apolitičnosti, k níž se česká literatura uchýlila v devadesátých letech, a jako období pozvolného návratu politických témat a postojů do literární komunikace.

Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum: V souřadnicích mnohosti. Česká literatura v letech 2001–2010.

 

 

 

Místo přednáškový sál ÚČL AV ČR