Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách? KRISTINA ANDĚLOVÁ (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) K textu Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“ a k reakci Pavla...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Kulatý stůl o publikaci D. Dobiáš – M. Fránek – M. Hrdina – I. Krejčová – K. Piorecká: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885)  
úterý, 19. leden 2016, 17:00
     

V úterý 19. ledna 2016 od 17 hodin se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskutečnila diskuse nad publikací D. Dobiáše a kol. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1847–1885). Jste srdečně zváni!

V průběhu večera promluvili autoři a jejich hosté o titulním souboru studií s antologií textů, jeho cílech, jednotlivých částech a ohlasu. Zvláštní pozornost pak byla věnována možnostem, které publikace otevírá pro druhou, závěrečnou část projektu o druhém životě RKZ v české kultuře 19. století, totiž pro rozbor recepce obou mystifikací v literatuře a umění v souřadnicích romantického nacionalismu s přihlédnutím k nadnárodní diskusi, v níž se tato recepce odehrávala.