Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...

Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě

 Plzeňské sympozium je pro rok 2016 koncipováno jako prostor pro pokračování a rozvinutí debaty o civilizačních kolapsech a regeneračních procesech. V průběhu setkání bychom rádi konfrontovali analýzy různých událostí i dlouhodobějších procesů spjatých s „dlouhým“ 19. stoletím, které v dosavadní české diskusi zůstaly vesměs stranou pozornosti. Ve shodě s dikcí této diskuse, jejíž těžiště představují publikace „Něco překrásného se končí“ (2008) a „Kolaps a regenerace“ (2009), vnímáme katastrofické dění, ale též dlouhodobě probíhající krize jako příležitost ke změně, k novému uspořádání vztahů. Mezioborové zaměření reflexe tohoto dění považujeme za produktivní, domníváme se však, že vedle přírodovědných oborů, archeologie, historie a ekonomie mají k tématu mnoho co říci i uměleckohistorické disciplíny.

Lidská potřeba bezpečí a jistoty, jak o ní uvažoval například Abraham Maslow, má podle našeho přesvědčení svou relativně neproměnnou fyziologickou rovinu, je však podmíněna i kulturně – středoevropská společnost 19. století tedy rozpoznávala různá ohrožení a prožívala je sobě vlastním způsobem. Na mezioborovém sympoziu proto uvítáme příspěvky popisující události a společenské jevy, které nekonvenovaly s touhou člověka 19. století po rozumově zbudovaném řádu, vyvolávaly vzrušení a neklid v tehdejším obyvatelstvu českých zemí. Vztahování se člověka ke katastrofě budeme nahlížet z různých perspektiv: pozorování katastrofického dění, pokusy o predikci hrozeb, vyrovnávání se s následky katastrof.

Srdečně Vás zveme k účasti na sympoziu, které se uskuteční 25. až 27. února 2016.

Eva Bendová, Národní galerie v Praze

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Martin Hrdina, Ústav pro českou literaturu AV

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Piorecká, Ústav pro českou literaturu AV

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

36. ročník plzeňského sympozia pořádají Ústav pro českou literaturu Akademie věd a Národní galerie v Praze.

Tematické okruhy

  • Katastrofa v jazykovém obrazu světa.
  • Filozofické a teologické reflexe, dobové rozumění kategoriím chaosu a řádu, harmonie a disharmonie.
  • Katastrofa jako námět umělecké tvorby.
  • Literární reprezentace katastrofy.
  • Obraz katastrofy v médiích.
  • Katastrofa jako důvod ke změně systému, stylu nebo urbanizace území.
  • Dobový zájem historické vědy o kolapsy historických civilizací a kultur.
  • Lokální a globální katastrofy, jejich popis a zamyšlení nad dopadem na společnost.
  • Dobově příznačné způsoby prevence a postprevence.
  • Katastrofa jako výzva pro vědu a techniku 19. století.

PROGRAM

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA