Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě

 Plzeňské sympozium je pro rok 2016 koncipováno jako prostor pro pokračování a rozvinutí debaty o civilizačních kolapsech a regeneračních procesech. V průběhu setkání bychom rádi konfrontovali analýzy různých událostí i dlouhodobějších procesů spjatých s „dlouhým“ 19. stoletím, které v dosavadní české diskusi zůstaly vesměs stranou pozornosti. Ve shodě s dikcí této diskuse, jejíž těžiště představují publikace „Něco překrásného se končí“ (2008) a „Kolaps a regenerace“ (2009), vnímáme katastrofické dění, ale též dlouhodobě probíhající krize jako příležitost ke změně, k novému uspořádání vztahů. Mezioborové zaměření reflexe tohoto dění považujeme za produktivní, domníváme se však, že vedle přírodovědných oborů, archeologie, historie a ekonomie mají k tématu mnoho co říci i uměleckohistorické disciplíny.

Lidská potřeba bezpečí a jistoty, jak o ní uvažoval například Abraham Maslow, má podle našeho přesvědčení svou relativně neproměnnou fyziologickou rovinu, je však podmíněna i kulturně – středoevropská společnost 19. století tedy rozpoznávala různá ohrožení a prožívala je sobě vlastním způsobem. Na mezioborovém sympoziu proto uvítáme příspěvky popisující události a společenské jevy, které nekonvenovaly s touhou člověka 19. století po rozumově zbudovaném řádu, vyvolávaly vzrušení a neklid v tehdejším obyvatelstvu českých zemí. Vztahování se člověka ke katastrofě budeme nahlížet z různých perspektiv: pozorování katastrofického dění, pokusy o predikci hrozeb, vyrovnávání se s následky katastrof.

Srdečně Vás zveme k účasti na sympoziu, které se uskuteční 25. až 27. února 2016.

Eva Bendová, Národní galerie v Praze

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Martin Hrdina, Ústav pro českou literaturu AV

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Piorecká, Ústav pro českou literaturu AV

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

36. ročník plzeňského sympozia pořádají Ústav pro českou literaturu Akademie věd a Národní galerie v Praze.

Tematické okruhy

  • Katastrofa v jazykovém obrazu světa.
  • Filozofické a teologické reflexe, dobové rozumění kategoriím chaosu a řádu, harmonie a disharmonie.
  • Katastrofa jako námět umělecké tvorby.
  • Literární reprezentace katastrofy.
  • Obraz katastrofy v médiích.
  • Katastrofa jako důvod ke změně systému, stylu nebo urbanizace území.
  • Dobový zájem historické vědy o kolapsy historických civilizací a kultur.
  • Lokální a globální katastrofy, jejich popis a zamyšlení nad dopadem na společnost.
  • Dobově příznačné způsoby prevence a postprevence.
  • Katastrofa jako výzva pro vědu a techniku 19. století.

PROGRAM

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA