Previous Next
RKZ anglicky — víc než jen překlad ZDENĚK BERAN V roce 2018, tedy v období, kdy si připomínáme dvousté výročí nalezení (1817) a prvního českého vydání (1819)...
Zkoumat literaturu bez společnosti nedává smysl JAN VÁŇA Sociologie literatury nemá u nás historicky zdaleka tak silnou tradici jako v Polsku. Vedle několika monografií...
O marxismu, medievistice a dějinách myšlení ROMAN KANDA Dne 25. října 2019 se v Praze uskutečnil česko-polský workshop „Marxismus a medievistika: společné osudy“....

Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století

21.–23. února 2013

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Smetanovy sady 2, Plzeň

Pořádá Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje

 

ČTVRTEK 21. ÚNORA

9:30 Slavnostní zahájení sympozia a výstavy v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

 

Mystifikace v českém 19. století

dopoledne 10:00– 11:00

PhDr. Jiří Rak, Ph.D. (FSV UK): Mystifikace v české vlastenecké společnosti

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (ÚČL AV ČR): Vladimír Macura: mystifikace jako teoretický konstrukt a praktický čin

 

přestávka 11.00–11.20

 

Fiktivní světy výtvarného umění

dopoledne 11:20– 13:00

PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (ÚDU AV ČR): Emoce a mystifikace – Schwanthalerovy sochy pro Slavín v Tupadlech

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. (FF UK) – Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D. (ÚDU AV ČR): František Horčička – malíř, restaurátor, konzervátor, falzifikátor

doc. PhDr. Markéta Theinhardt, CSc. (Université Paris – Sorbonne): Fiktivní světy a mystifikace kreslené umělecké satiry

diskuse

 

Středoevropské projevy ossianismu a jejich reflexe v epické poezii

odpoledne 14:00–15:40

PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. (ÚČL AV ČR): První ohlasy RKZ v české a českoněmecké literatuře

Mgr. Petr Píša (ÚČL AV ČR): Druhá část Rukopisu královédvorského a jeho nálezce Antonín Pfleger Kopidlanský

PhDr. Blanka Hemelíková (ÚČL AV ČR) DP: Bohdánečský rukopis a jiné satiry

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Historická fikcia a epická poézia v slovenskej obrodeneckej literatúre

Mgr. Irena Bilińska (Ukrainskyj katolickij universitět Lviv)  DP: Historická mystifikácia v slovenskej romantickej poézii a jej pokračovanie v literárnej histórii

diskuse

přestávka 15:40–16:00

 

Hranice kulturních okruhů

odpoledne 16:00–17:30

Prof. PhDr. Xavier Galmiche (Université Paris – Sorbonne): Francouzské překlady RKZ

David L. Cooper, Ph.D. (University of Illionis): Author-translator-forger: Translation and Mystification in Hanka’s Prostonárodní Srbská muza and Pushkin’s Pěsni zapadnych Slavjan

prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (ÚČL AV ČR – FF UK): „Naši předci Galové“ a „slovanovlašská“ Itálie. Komparativní pohled na některé konstrukty keltománie a slovanománie

diskuse

 

Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století

18:00 vernisáž výstavy v Západočeské galerii v Plzni, přednáškový sál výstavní síně „13“, Pražská 13

 

 

PÁTEK 22. ÚNORA

Historické fikce jako nástroj budování kolektivní identity

dopoledne 9:00–13:00

PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. (Literární akademie): Stručný dějepis Čech aneb Dějiny s nadhledem

Mgr. David Venclík (PedF UK – DP): Domnělý strážce svatováclavské koruny. Symbolika hradu Karlštejna v kontextu českého státoprávního programu

Mgr. Martin Sekera, Ph.D. (NM Praha): Mystifikace v české žurnalistice

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. (Univerzita Pardubice) DP: Válečné zpravodajství 19. století – pocta hrdinům, nebo mystifikace?

diskuse

přestávka 10:30–10:50

 

Mgr. Martin Pelc Ph.D. (FF SU Opava): Schlaraffia: hledání Země Nezemě

PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. (Lauderovy školy při Židovské obci v Praze): Československý národ jako ideál a jako touha

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (FF UK – Archiv UK) – Krkonošské mystifikace Ludmily Grossmannové-Brodské (na okraj Krakonošova národnostního pojetí)

Mgr. Jana Mezerová (NM) DP: Ostrostřelecká paráda

diskuse

 

Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950.

13:15 komentovaná prohlídka výstavy Západočeské galerie, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18

 

Konstituování věd mezi mýty a ideologiemi

odpoledne 14:00–15:40

PhDr. Michal Lutovský (Ústav archeologické památkové péče středních Čech): Archeologie 19. století: ráj mystifikací, či peklo omylů?

Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR): Nespolehliví zapisovatelé. Sběratelé lidových písní jako fabulátoři tradice

PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D. (FF UP Olomouc) DP: Česká hudební věda a česká hudba: nechtěné soužití?

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (NG): Slavní a vymyšlení: praotcové českého výtvornictví

PhDr. Jan Mergl (Západočeské muzeum v Plzni): Téměř jako originál

přestávka 15:40–16:00

 

Teoretické úvahy o mystifikaci

odpoledne 16:00–17:00

Mgr. Lenka Pořízková (FF UP Olomouc): K metodologickým problémům zkoumání literární mystifikace

Priv.-Doz. Mag. Dr. Peter Deutschmann (Universität Gratz & Salzburg): Mystifikace z prvního až n-tého sledu

 

Mystifikace a fikce v české kultuře 19. století

18:00  vernisáž výstavy v Západočeském muzeu v Plzni, Kopeckého sady 2.

 

SOBOTA 23. ÚNORA

Autorství a mystifikace

dopoledne 9:00–10:40

doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (FF UK): Ještě jednou o Jiřím z Dráchova aneb O jedné cestopisné mystifikaci

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice) DP: Marie Čacká v kontextu „ženských“ mystifikací

prof. PhDr. Marta Ottlová (FF UK): Flamin, poslední (pražský) Davidovec

Mgr. Nina Milotová (NM – FF UP Olomouc) DP: „Dokuď národy - i pěvci pěti budou...“ Dobře zatajená tvorba Ervína Špindlera

Mgr. Dana Hučková, CSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava): Funkcie a podoby pseudonymov v slovenskej literatúre poslednej tretiny 19. storočí

Přestávka

 

Mystifikace na počátku nového věku

dopoledne 11:00–13:00

PhDr. Lenka Řezníková, Ph.D. (FLÚ AV ČR): „Konečně co je taková krásná lež?“ Symbolistické pojetí mystifikace mezi gnoseologickým entusiasmem a epistemologickou skepsí

Mgr. Eugen Brikcius (Praha – Wien): Politická travestie Jaroslava Haška jako „krátké spojení“ mezi klasickou mystifikací 19. století a tzv. novou mystifikací

Josef Štogr (Praha): Závěrečné shrnutí

 

Kontakty:         PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D.          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                        PhDr. Martin Hrdina, Ph.D.                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                        www.plzensympozium.cz                   www.ucl.cas.cz

 

Fotodokumentaci pořídil Michael Wögerbauer.