Previous Next
Avantgarda — marxismus — pozdní moderna ROMAN KANDA Problematizování kategorie chronologie není jen módním teoretickým přístupem, ale je také jedním z aspektů...
Slova od srdce Slova od srdce MARIE ŠKARPOVÁ Jeden z největších současných znalců české katolické kazatelské produkce 17. a 18. století...
Literatúra v dynamických konšteláciách IVANA TARANENKOVÁ Ťažisko obsiahlej antológie Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře...

 

21. listopadu Jakub Češka: Glorifikace autorského gesta v esejích Milana Kundery

 

12. prosince Josef Vojvodík Avantgarda je mrtva! Ať žije avantgarda! K pojmovému vymezení vztahu moderna –

avantgarda – postavantgarda