Previous Next
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (ÚČL), je největším neuniverzitním pracovištěm v České republice, které se věnuje základnímu výzkumu v oblasti literární vědy. Je garantem výzkumu národní identity v oblasti literatury a nejsilnější institucí svého vědního oboru – literárněvědné bohemistiky – ve světovém měřítku.

Předmětem výzkumů prováděných v ÚČL jsou historie i současnost české literatury v jejím jazykovém i teritoriálním vymezení (tedy literatura v českém jazyce i literatura z Čech, Moravy a Slezska v různých jazycích, které se zde v historii používaly, zejména latinském, českém, německém). K předmětu bádání pracovníků ÚČL patří dále vztahy české literatury s literaturami jiných jazyků či regionů, teorie literatury a rovněž literární život v českých zemích od jeho počátků až po dnešek. Zabývá se přitom jak literaturou uměleckou, tak i populární či triviální, dále pak dějinami českého divadla a dramatu.

Od roku 2016 ÚČL provozuje výzkumnou infrastrukturu Česká literární bibliografie a je spoluvydavatelem ediční řady Česká knižnice, zprostředkující studentům, pedagogům a širší veřejnosti klasická díla české literatury od středověku po současnost.


Aktuality


Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR připravují Cenovou bilanci 2019–2020, seminář nad českými a slovenskými literárními díly vydanými v letech 2019 a 2020.

Online přednáška Kristiny Andělové z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR „Di do hajzlu, ty sajrajte!“ Spor o kulturu v českém disentu a samizdatu v úterý 11. 5. uzavře jarní cyklus Literárněvědného fóra. Začíná jako obvykle v 17 hodin.

Devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference byl mimořádný: poprvé se konal online a vystoupila na něm téměř čtyřicítka referujících s příspěvky z nejrůznějších oblastí literární vědy. Vzhledem k vysoké kvalitě příspěvků byl rekordní i počet oceněných.

Dne 29. dubna 2021 vychází opus magnum La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 (Duchovní život střední a východní Evropy po roce 1945), encyklopedický slovník, do nějž kromě mnoha jiných přispělo i několik našich kolegyň a kolegů.

Dovolujeme si vás pozvat v úterý 4. května od 17 hodin na přednášku Jany Kolářové z katedry bohemistiky FF UP v Olomouci o duchovní poezii Jiřího Bartholda Pontana z Breitenberka.

Od 27. do 29. dubna můžete online sledovat nabitý program odloženého devatenáctého ročníku Studentské literárněvědné konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s katedrou bohemistiky FF UP v Olomouci. Součástí konference je i veřejná přednáška prof. Petra Steinera Digital Humanities a ruský formalismus: darwinismus a anti-darwinismus v literární historii (28. 4.).

Srdečně zveme na online workshop, který představí 28. 4. 2021 od 14 hodin výsledky projektu Česká literární bibliografie – Český literární internet: data, analýzy, výzkum.

Slovník české literatury po roce 1945banner 300dpi Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny  Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2