Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...

Jak učit literární historii na středních školách? Právě tomuto tématu se budou ve středu 13. října od 9 do 12 h věnovat Dalibor Dobiáš, Ladislav Futtera, Matouš Jaluška, Pavel Janoušek a Vendula Rejzlová, moderovat bude Robert Kolár. K diskusi kolegů z Ústavu pro českou literaturu AV ČR se můžete online připojit i vy. 

Některé školy byly opět nuceny přejít na distanční výuku, a tak se tři ústavy Akademie věd ČR dohodly na pokračování jarního projektu „Pozvěte si vědce do výuky“. Ústav pro českou literaturu AV ČR nabízí středním školám řadu témat od národního obrození přes literární teorii až po politickou korektnost.

Tématem letošní Noci vědců je ČAS. Věnujete-li v pátek 24. září část večera sledování přednášky kolegyně Lucie Kořínkové o jednom z nejznámějších flamendrů české literatury, garantujeme vám, že to bude čas strávený užitečně a mravně.

Již třetí Dílna diachronní naratologie, neformální setkání zájemců o historickou poetiku vyprávění, se uskuteční 7.–8. října 2021 v dolní zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze. V případě potřeby náhradní formou videokonference.

Srdečně zveme na přednášku kolegy Aleše Merenuse, která v úterý 21. 9. 2021 zahájí podzimní cyklus Literárněvědného fóra. Přednášku si můžete poslechnout v horním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR nebo na YouTube.

Obsáhlá monografie vydaná Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis představuje výsledky průzkumu více než pěti desítek německy a česky vydávaných časopisů a dalších soudobých médií, v nichž se v letech 1770–1805 vyhraňovaly představy o literatuře a její sociální roli.

Na pozvání předních osobností intermediálních studií Miriam de Paivy Viery a Heidrun Führer přispěla Alice Jedličková studií o alternativních aplikacích intermediální metody v průzkumu kulturní tradice do tematického čísla Literatura, intermidialidade e ensino časopisu Letras & Letras.

Slovník české literatury po roce 1945banner 300dpi Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny  Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2