Previous Next
Letní škola digitální medievistiky Matouš Jaluška Medievistický výzkum a digitální technologie si překvapivě dobře...
Dvakrát o knize "Jan Mukařovský. Život a dílo" V dnešním příspěvku uveřejňujeme recenze Milana Jankoviče a Petra Šámala,...
Tato práce nadepsaného Vácslava Hájka jest z úmyslu dobrého Tomáš Havelka Hájkova Kronika česká je bezpochyby jedno z...

Ústav pro českou literaturu AV ČR si Vás dovoluje pozvat na přednášku Matouše Jalušky "Okraj se neudrží: Tomáš ze Štítného, Jacobus de Cessolis a dvorský strach"která se uskuteční v úterý 7. května 2016 od 17 hod. v přednáškovém sále ÚČL.

2. 6. od 17:00 v přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR proběhne formou přednášky „Kdo nebo co je Odradek?“ prezentace knihy Marka Nekuly Franz Kafka and his Prague Contexts.

14. června od 16:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční slavnostní setkání u příležitosti narozenin Daniely Hodrové. Přednášku na počest jubilantky prosloví prof. Anna Car. Oslavenkyni bude předán sborník Vyvolávání točitých vět.

26. května od 14:00 v prostorách knihovny Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1) prosloví Pavel Janáček přednášku "Literární cenzura za Protektorátu: Co dál". Jste srdečně zvání!

25. května od 17.00 hod. v literární kavárně knihkupectví Academia (náměstí Svobody 13, Brno) prosloví Michal Přibáň přednášku „Český literární samizdat – co o něm víme i nevíme“. Jste srdečně zváni!

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Nadační fond Česká knižnice oznamují při příležitosti nadcházejícího veletrhu Svět knihy Praha zahájení dlouhodobé spolupráce při vydávání ediční řady Česká knižnice.

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2