Rudolf Kalčík, 1923-1980

ocenění:

účast v porotě: