Jindřich Zogata, 1941-

ocenění:

1996 Cena Leopolda VrlyDědictví zmizelých píą»al. Oves na střechách. Dřevěné pyramidy
2006 Ostrava - město v pohybu, čestné uznání. Oheň křičí tmu