Jan Wanner, 1940-

ocenění:

2005 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, prémie. Krvavý Jom Kippur. Libri, 2004