Josef Opatrný, 1945-

ocenění:

2005 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let. Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka. Libri, 2004
2006 Cena Egona Erwina KischeVelká siouxská válka. Epocha, 2005
2014 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let. Malá skvělá válka