Václav Tikovský

ocenění:

2001 Cena Miroslava Ivanova, IV - časopisecká tvorba publikovaná během roku, za články v revue Přísně tajné.