Čestmír Sládek, 1927-

ocenění:

2001 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, prémie. Colonel Toby. Naše vojsko, 1999