Jiří Gregar, 1973-

ocenění:

1998 Hlavnice A. C. Nora, 3. místo. Časové znamení
1998 Literární cena Vladimíra Vokolka, B (19-24 let).