Miloslav Nováček, 1924-

ocenění:

2004 Cena Egona Erwina Kische, čestné uznání. Jeden z tisíců. Miloslav Nováček, 2003