Perfekt

ocenění:

2003 Cena Egona Erwina Kische, čestné uznání.