Zdeněk Beneš, 1952-

ocenění:

2003 Cena Egona Erwina Kische, hlavní cena pro kolektiv autorů. Rozumět dějinám. 2002, 2003