Václav Kural, 1928-

ocenění:

2003 Cena Egona Erwina Kische, hlavní cena pro kolektiv autorů. Rozumět dějinám. 2002, 2003
2004 Cena Miroslava Ivanova, IV - časopisecká tvorba publikovaná během roku, prémie za články v revue Přísně tajné.