Štěpán Neuwirth, 1944-

ocenění:

2003 Cena Egona Erwina KischeTep nemocnice. Repronis, 2002