Jan Stach, 1951-

ocenění:

2003 Cena Egona Erwina KischeAmnestie a milosti očima Hradu a podhradí. Erika, 2002