Eduard Bejček, 1930-2004

ocenění:

2003 Cena Egona Erwina KischeVoják se srdcem bohéma. Lípa, 2002