Milan ©útovec

ocenění:

2000 Cena Egona Erwina Kische, hlavní cena. Semióza aneb Pomlčková válka