Vladimír Nálevka, 1941-

ocenění:

1998 Cena Egona Erwina KischeFidel Castro. Epocha, 1997