Karel Pacner, 1936-

ocenění:

1998 Cena Egona Erwina KischeTajný závod o měsíc. Bohemia, 1997