Richard Marsina, 1923-

ocenění:

1998 Cena Egona Erwina Kische, hlavní cena. Legendy stredovekého Slovenska