Pavel Toufar, 1948-

ocenění:

1997 Cena Egona Erwina KischeSmrt číhá mezi hvězdami