Josef Válka, 1929-

ocenění:

1997 Cena Egona Erwina Kische, hlavní cena. Dějiny Moravy: Díl 2, Morava reformace, renesance a baroka, 1996