Jan Koąút, 1926

ocenění:

1996 Cena Egona Erwina KischeCez červený očistec. 1995