Robert Kvaček, 1932-

ocenění:

1996 Cena Egona Erwina KischeCausa Emil Hácha. Themis, 1995
1997 Cena Egona Erwina KischeGenerál Alois Eliáš. Epocha, 1996
2000 Cena Egona Erwina Kische, prémie. Obžalována je vláda. Themis, 1999
2002 Cena Miroslava Ivanova, I - celoživotní dílo.
2008 Cena Miroslava Ivanova, IV - časopisecká tvorba publikovaná během roku.