Dušan Tomášek, 1924-

ocenění:

1996 Cena Egona Erwina KischeCausa Emil Hácha. Themis, 1995
1997 Cena Egona Erwina KischeGenerál Alois Eliáš. Epocha, 1996
2000 Cena Egona Erwina Kische, prémie. Obžalována je vláda. Themis, 1999
2003 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, čestné uznání. Sám proti gestapu. Akcent, 2001
2004 Cena Miroslava Ivanova, I - celoživotní dílo.
2006 Cena Egona Erwina KischeNevyhlášená válka. Epocha, 2005