Jan Halada, 1942-

ocenění:

1995 Cena Egona Erwina KischeLexikon české šlechty. Akropolis, 1994
2006 Cena Egona Erwina KischeE. E. Kisch známý i neznámý. (za edici)
2012 Cena Miroslava Ivanova, I - celoživotní dílo.

účast v porotě: