Oldřich Sirovátka, 1925-1992

ocenění:

1995 Cena Egona Erwina Kische, cena pro kolektiv autorů. Město pod ©pilberkem. Doplněk, 1993