Karel Kaplan, 1928-

ocenění:

1994 Cena Egona Erwina KischePoslední rok prezidenta. 1993