Jiří Hanzelka, 1920-2003

ocenění:

1993 Cena Egona Erwina Kische, za celoživotní dílo.