Peter Salner, 1951-

ocenění:

1992 Cena Egona Erwina Kische, cena pro kolektiv autorů. Taká bola Bratislava. Veda, 1991