Svetozár Plesník

ocenění:

2018 Cena Miroslava Ivanova, IV - časopisecká tvorba publikovaná během roku.