Jiří Urban, 1981-

ocenění:

2018 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, čestné uznání. František Udržal. Sedlák a politik