Ladislav Sitenský, 1919-2009

ocenění:

2018 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, čestné uznání. Peru» 312