Eva Kantůrková, 1930-

ocenění:

1984 Cena Toma StoppardaMé přítelkyně v domě smutku
1999 Cena Egona HostovskéhoZahrada dětství jménem Eden
2008 Cena Ladislava Fukse

účast v porotě: