Miloslav Krieger, 1953-

ocenění:

2002 Cena Bohumila Polana, čestné uznání. Plzeňský poutník. Praha: Baset, 2001