Jindřich Mann, 1948-

ocenění:

2013 Cena Egona Erwina Kische, mimořádná hl. cena. Poste restante. Labyrint, 2012