Miloš Hořejš, 1976-

ocenění:

2014 Cena Miroslava Ivanova, III - dílo autora do 39 let. Protektorátní Praha jako německé město