Blanka Stárková

ocenění:

2005 Cena Josefa Jungmanna, mimořádná tvůrčí odměna. Marias, J. Srdce tak bílé. BB art, 2004
2010 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Marías, J. Černá záda času. BB art, 2009

účast v porotě: