Klára Soukupová, 1987-

ocenění:

2014 Cena Vladimíra Macury, čestné uznání.
2016 Literární Vysočina, poezie, 1. místo.

účast v porotě: