Milan Macho, 1947-

ocenění:

2012 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let. Fotbaloví géniové. XYZ, 2011