Jiří Stránský, 1931-

ocenění:

1991 Cena Egona HostovskéhoZdivočelá země
2006 Cena Karla Čapka, za celoživotní dílo.
2006 Zlatá stuha, ZS za r. 2005. Perlorodky. Meander, 2005

účast v porotě: