Michal Vitanovský, 1946-

ocenění:

2011 Cena Miroslava Ivanova, IV - časopisecká tvorba publikovaná během roku, čestné uznání.